Betingelser og vilkår for spil og bonusser på Royal Casino

Betingelser og vilkår for spil og bonusser på Royal Casino

Find de fulde betingelser og vilkår omkring spil og bonusser på vores online casino. Læs alt om din spilkonto, kampagner samt vilkår for brug af RoyalCasino.dk

RoyalCasino.dk Betingelser & Vilkår - version 1.8

Sidst opdateret 27.03.2023.

RoyalCasino.dk er en del af danske Unity Group ApS. RoyalCasino.dk drives under en dansk online casino-licens udstedt af Spillemyndigheden til RoyalCasino.com Ltd., CVR-nummer C81199, med registreret kontor på Centre Place No. 28 Level 4, Edgar Bernard Street, Gzira GZR 1702, Malta og med operationelt kontor i København, Danmark. RoyalCasino.dk tilbyder Casino spil online og på mobilenheder under følgende Betingelser & Vilkår, som du skal læse med stor omhyggelighed og godkende.

RoyalCasino.com Ltd forbeholder sig retten til at opdatere Betingelser & Vilkår til enhver tid.

Definitioner

Unity Group ApS: Unity Group ApS driver blandt andet online casino-virksomhed i Danmark. 

RoyalCasino.com Ltd.: Selskabet er en del af Unity Group ApS og ejer, driver og udbyder onlinespil på alle platforme og enheder.

RoyalCasino.dk: Domænet hvorpå der drives online casino i Danmark – Danmarks eneste landbaserede og online casino.

Spiller: Betyder enhver person over 21 år, som har oprettet en spilkonto hos RoyalCasino.com Ltd med det formål at spille online casino, kun med fritids- og underholdningsmæssigt formål.

Spilkonto: En individuel konto hos RoyalCasino.com Ltd.

Kampagne: Et særligt tilbud fra RoyalCasino.com Ltd om deltagelse i spil på særlige kampagnevilkår. Kampagnetilbud udsendes løbende, oftest ugentligt.

Bonus: Et tillæg til Spillers egen indsats. Bonus vil typisk have form af ekstra spil eller beløb til brug på RoyalCasino.com Ltd's casinoer og vil kunne ses på Bonuskontoen.

Bonuskonto: Den konto, hvor Spiller kan se status over opnået bonus og gennemspilskrav dertil. Bonuskontoen kan udelukkende anvendes på det af RoyalCasino.com Ltd's casinoer, hvor bonussen modtages og kan ikke udbetales. Når en bonus er gennemspillet, vil bonusbeløbet frigives til rigtige penge og overføres fra bonuskontoen til den rigtige pengekonto, hvorefter der kan udbetales hvis ønsket.


1. Registrering

1.1. Registrering som Spiller hos RoyalCasino.com Ltd kan kun foretages af en fysisk person med CPR nummer samt enten NemID eller MitID, ved at bekræfte følgende:

- at Spiller er over 21 år

- Spillers identitet (herunder fulde navn og CPR nummer)

- Spillers bopælsadresse

- Spillers tilsigtede spilleomfang

- Spillers gyldige e-mailadresse

- Spillers gyldige mobilnummer

- Spiller skal fremvise dokumentation for sin identitet som en del af registreringen i overensstemmelse med enhver anmodning, som RoyalCasino.dk til enhver tid måtte foretage. Ved accept af Betingelser & Vilkår godkender Spiller, at RoyalCasino.com Ltd er berettiget til at verificere Spillers identitet via det danske CPR-register.

Indtil de oplysninger er tilvejebragt af spilleren og valideret af RoyalCasino.dk, kan Spiller alene få en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto. Det betyder, at den spilkonto, hvor Spiller ikke har indsendt de nødvendige oplysninger, vil være en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto. Der kan ikke foretages udbetaling fra en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto til Spiller. En spiller kan ikke indbetale mere end DKK 10.000 til en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto. Medmindre indehaveren af en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto indsender den nødvendige og påkrævede dokumentation og bekræfter sin identitet indenfor 30 dage efter registrering, eller hvis indehaveren af en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto har afgivet ukorrekte oplysninger i forbindelse med registreringen, vil RoyalCasino.dk lukke den ikke med NemID/MitID verificerede spilkonto.

Yderligere må personen ikke være:

- erklæret personligt konkurs

- umyndiggjort eller sat under lavværgemål

1.2. - Spiller godkender / accepterer de til enhver tid gældende Betingelser & Vilkår ved at benytte RoyalCasino.dk ved registrering af en spilkonto. RoyalCasino.com Ltd forbeholder sig retten til at opdatere Betingelser & Vilkår til enhver tid og det er Spillers ansvar at holde sig opdateret med den seneste version

1.3. Registrering som Spiller er personlig og begrænset til en konto pr. husstand, postadresse, e-mail adresse, IP-adresse, CPR nummer, NemID eller MitID, betalingskort og bankkonto.

1.4. Det er ikke tilladt for ansatte i RoyalCasino.com Ltd. - CVR-nummer C81199, Malta, eller ansatte i andre virksomheder under Unity Group ApS, at spille på RoyalCasino.com Ltd's casinoer. Har en ansat en Spilkonto på et af RoyalCasino.com Ltd's casinoer ved ansættelsens begyndelse, skal denne suspenderes under ansættelsesforløbet. RoyalCasino.com Ltd kan kontaktes hvis der ønskes yderligere vejledning.

1.5. Registrering som Spiller hos RoyalCasino.dk, sker ved oprettelse med personlige oplysninger, der anmodes om i registreringsprocessen, som kan identificere Spiller. Brug af postboks-adresse er ikke gyldigt. Spiller skal fuldføre og validere registreringsprocessen ved at indtaste Spillers personlige NemID eller MitID detaljer, som skal bruges ved log-ind til Spilkonto. Spiller skal ikke selv skrive brugernavn og adgangskode + det er ikke muligt at logge ind uden brug af NemID eller MitID.

1.6. Det er Spillers eget ansvar, at samtlige oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Hvis oplysningerne ikke er korrekte og kan verificeres hos CPR-registret, vil Spillers konto være midlertidig, overførsler er fastsat et maks. beløb på 10.000. kr., og der kan ikke laves udbetalinger fra kontoen. Er en spilkonto midlertidig, er det Spillers eget ansvar at indsende dokumentation, der beviser identitet og personlige detaljer inden for 30 dage. Er validering ikke komplet efter 30 dage, bliver kontoen lukket, og Spiller kan udelukkende få den resterende del af evt. overførte beløb tilbage efter modtagelse og godkendelse af ID samt det betalingskort, der er brugt til at foretage overførsler med til Spillers konto.

1.7. Såfremt der sker ændringer i de personlige oplysninger, der er angivet i forbindelse med registreringen, er det Spillers eget ansvar selv at opdatere oplysningerne hos RoyalCasino.com Ltd ved at kontakte vores Kundeservice.

1.8. RoyalCasino.com Ltd slår CPR-numre op i CPR-registret. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem Spillers afgivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret, er en Spilkonto midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er afklaret. RoyalCasino.com Ltd forbeholder sig retten til at ændre Spillers indtastede oplysninger.

1.9. Spiller er forpligtet til at opbevare og anvende sit brugernavn, NemID, MitID og personlige adgangskode dertil på en forsvarlig og sikker måde, så andre ikke får kendskab til eller kan anvende Spillers brugernavn og personlige adgangskode. Det samme gælder for Spillers NemID og MitID samt adgangskode dertil. Spiller skal øjeblikkeligt informere RoyalCasino.dk Kundeservice, hvis Spiller opdager eller får mistanke om, at andre misbruger Spillers konto.

1.10. RoyalCasino.com Ltd forbeholder sig til enhver tid retten til at spærre Spillers konto på RoyalCasino.dk. Dette kan være af sikkerhedsmæssige årsager, mistanke om misbrug eller af anden årsag.

1.11. Der skal i henhold til spillelovgivningen angives det forventede spilleomfang. Her skal Spiller vælge lavt, mellem eller højt.

1.12. Registrering og spil på RoyalCasino.com Ltd's casinoer under ophold i udlandet kan være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning, og RoyalCasino.com Ltd har intet ansvar i denne henseende. Det er alene Spillers ansvar.

 

2. Immaterielle rettigheder

2.1. Alle varemærker, servicemærker, ophavsrettigheder og handelsnavne samt billeder, grafik, tekst, koncepter eller metoder (under et kaldet "immaterielle rettigheder"), der findes på hjemmesiden, samt materiale indeholdt deri tilhører alene RoyalCasino.dk, eller leverandører og partnere heraf. Indehaver af spilkonto er ikke berettiget til at udnytte eller på anden måde bruge nogen immaterielle aktiver uanset til hvilket formål. 

2.2. Brug af RoyalCasino.com Ltd varemærker, samt andre lignende mærker og RoyalCasino-logoer tillades ikke. Spiller må ikke bruge RoyalCasino.com Ltd materiale eller indhold ud over det tilladte i henhold til lovgivningen.

 

3. Begrænsning af ansvar

3.1. Spiller er indforstået med, at Spiller benytter RoyalCasino.com Ltd på eget ansvar.

3.2. RoyalCasino.com Ltd kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen form for skade eller tab, direkte eller indirekte, som følge af spil på RoyalCasino.com Ltd's casinoer. Herunder, men ikke begrænset til, ansvar for sine leverandører af software og klientapplikationen, skade, driftstab, økonomiske tab, tab af forretningsoplysninger eller følgeskade, der følger brugen af, eller manglende evne til at bruge,RoyalCasino.com Ltd produkter. Dette er yderligere gældende selv hvis RoyalCasino.com Ltd er underrettet af Spiller om muligheden for dette. Hvis Spiller er utilfreds med virksomhedens tjenesteydelser, inklusiv spillene og relevante Betingelser, er Spillers eneste og eksklusive retsmiddel at ophøre med at anvende RoyalCasino.com Ltd's tjenester.

4. Skadesløsholdelse

4.1. Spiller skal holde RoyalCasino.com Ltd, dennes medarbejdere, ledere, bestyrelsesmedlemmer, associerede selskaber, datter- og søsterselskaber, licenstagere og leverandører, skadesløse og uden skyld, og skal fuldt ud holde disse skadesløse for alle omkostninger, udgifter, tab, forpligtelser og erstatning, uanset art, der måtte opstå som følge af Spillers brug af RoyalCasino.dk eller hvilken som helst form for misligholdelse af disse Betingelser & Vilkår, der måtte opstå som følge af Spillers adgang til, brug eller genanvendelse af RoyalCasino.com Ltd hjemmeside og produkter, deltagelse i spillene, eller accept af gevinster. Ligeså holder Spiller RoyalCasino.com Ltd skadesløs hvis dette skyldes, at andre personer har fået adgang til RoyalCasino.com Ltd, ved at bruge Spillers brugeridentifikation og log ind detaljer. Dette følger anvendelse af betalingstjenestelovens regler om dækning af tab for andres uberettigede brug af Spilkontoen. Jævnfør betalingstjenestelovens regler, kan RoyalCasino.dk i nogle tilfælde dække tab, dog ikke i følgende tilfælde:

4.1.1. Hvis Spiller har handlet svigagtigt og/eller bevidst undladt at opfylde sine forpligtelser efter betalingstjenestelovens §59, hæfter Spiller fuldt for tabet.

4.1.2. Hvis Spilleren har oplyst sin brugeridentifikation eller adgangskode og kodeord til 3. mand, og hvis Spiller derved burde indse eller har indset, at dette kunne medføre forhøjet risiko for uberettiget brug, hæfter Spiller ligeledes fuldt for tabet.

4.1.3. Hvis Spiller ikke har reageret rettidigt efter at have opdaget, at Spillers brugeridentifikation, adgangskode eller kodeord er kommet til 3. mands kendskab, hvis Spiller har overdraget sin brugeridentifikation, adgangskode eller kodeord til 3. mand, eller hvis Spiller på uansvarlig vis har været skyld i den uberettigede brug, hæfter Spiller med op til kr. 8.000 af tabet.

4.1.4. Hvis brugeridentifikation eller adgangskode og kodeord er brugt i forbindelse med uberettiget brug, hæfter Spiller med op til 1.100 kr. af tabet.

4.2. Ved mistanke om 3. mands adgang til Spillers konto på RoyalCasino.com Ltd, er Spiller forpligtet til at ændre adgangskode og kodeord hurtigst muligt og herefter rette henvendelse til RoyalCasino.dk. Alle sådanne sager anmeldes til Politiet som 3. mands misbrug af Spillers betalingsmidler og/eller Spillers indestående på Spilkontoen og opfølges indtil sagen er retsligt løst hvor muligt.


5. Betalinger

5.1 Overførsel

5.1.1. Det minimale overførselsbeløb pr. transaktion pr. Spiller er 100,00 kr.

5.1.2. Spiller skal overføre penge i danske kr. (DKK) fra kreditkort (Dankort, Visakort eller MasterCard), før det er muligt at købe spil for rigtige penge. Dog kan der opstå situationer, hvor Gratis Chancer er gennemspillet til rigtige penge, som kan benyttes til at købe spil for rigtige penge. Penge, der er overført med det ene formål at købe spil for rigtige penge, kan tilbageføres til Spillers bankkonto ved lukning af Spilkontoen. Der optjenes ikke renter på en RoyalCasino.com Ltd spilkonto.

5.1.3. Selvom RoyalCasino.dk er en del af det fysiske RoyalCasino i Aarhus, er det ikke muligt at benytte kontanter til køb af spil for rigtige penge på RoyalCasino.dk, ligesom der ikke kan ydes nogen former for kredit til Spiller.

5.1.4. Det er ikke muligt at foretage køb af andre varer end internetspil ved brug af indestående på Spilkontoen.

5.1.5. Spiller er ansvarlig for at kontrollere, at ind- og udbetalinger på Spilkontoen er foretaget korrekt.

5.1.6. Overførsler kan ses på Spilkontoen i en et-års periode, efter at seneste transaktioner har fundet sted. Spiller skal ved uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter transaktionen er gennemført - meddele det til RoyalCasino.com Ltd. Undlader Spiller dette, fortaber han/hun retten til at gøre evt. krav gældende over for RoyalCasino.com Ltd.

5.1.7. Overførsel mellem bank- og spilkonto, eksempelvis ved brug af betalingskort eller bankoverførsel, kan af RoyalCasino.com Ltd pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af disse Vilkår & Betingelser.

5.1.8. Gevinsten vil være til rådighed på Spillers konto hurtigst muligt efter spillets afslutning. Se i øvrigt Spillereglerne for de enkelte spil ved at klikke på ’?’ eller ’i’ i spillevinduet.

5.1.9. Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en Spillers konto eller bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler m.v. fra Spillers side, er RoyalCasino.com Ltd berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spilkontoen.

5.1.10. Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører RoyalCasino.com Ltd omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder RoyalCasino.com Ltd sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra Spillers Spilkonto.

5.1.11. Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på Spillers konto, er RoyalCasino.com Ltd ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved Spillers overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen.

 

5.2 Udbetalinger

5.2.1. Det minimale udbetalingsbeløb pr. transaktion pr. Spiller er 100,00 kr.

5.2.2. Det maksimale samlede beløb, der dagligt kan udbetales til en Spiller, fra RoyalCasino.com Ltd's casinoer er 50.000,00 kr. En dag defineres som en sammenhængende 24-timers periode mellem tiderne 00.00 og 23.59.

5.2.3. Der udbetales udelukkende fra Spillers Spilkonto hos RoyalCasino.dk til Spillers NemKonto. Dette gøres for at øge sikkerheden omkring Spillers midler og dermed forebygge svig.

5.2.4. Der betales ikke gebyrer af Spiller for udbetalinger til Spillers NemKonto. I tilfælde hvor Spillers NemKonto er en udenlandsk bankkonto, betaler Spiller eventuelle udbetalingsgebyrer fastsat af de involverede banker. Dette fratrækkes udbetalingen.

5.2.5. Det accepteres af Spiller, at Spiller ikke kan holde RoyalCasino.com Ltd ansvarlig for eventuelle anmodninger om udbetalinger der tilsammen overstiger det maksimale daglige beløb for hver 24-timers periode. Dog kan RoyalCasino.com Ltd efter eget skøn og diskretion vælge at udbetale større beløb og gevinster til Spiller per dag.

5.2.6. RoyalCasino.com Ltd udfører sikkerhedskontroller på tilfældigt-udvalgte daglige udbetalinger. Dette kan medføre at vores behandlingstid kan tage 3-10 hverdage, da yderligere dokumentation skal anmodes om og modtages af Spiller for at bevise forklaring eller ejerskab af betalingskort eller bankkonto. Det er udelukkende RoyalCasino.com Ltd der beslutter, om en anmodning af dokumentation er nødvendigt.

5.2.7. RoyalCasino.com Ltd forbeholder sig retten til at overvåge og kontrollere alle transaktioner jævnfør interne kontrolprocedurer. En sådan kontrol foretaget af RoyalCasino.com Ltd sikkerhedsafdeling kan betyde anmodning om yderligere dokumentation fra Spiller. Sådanne kontrolprocedurer varetages ansvarligt og i Spillers interesse for at sikre korrekt udbetaling til Spiller. Alle gevinster vil i mellemtiden være til rådighed på Spillers Spilkonto.

 

6. Behandling af personoplysninger

6.1. Dataansvarlig:

RoyalCasino.com Ltd

Centre Place No. 28 Level 4

Edgar Bernard Street

Gzira GZR 1702

Malta

CVR-nr.: C-81199

 

6.2. RoyalCasino.com Ltd. overholder den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger, herunder den maltesiske databeskyttelseslov (kapitel 440) sammen med relevante forordninger fra EU-parlamentet og fra Rådet, herunder især Forordning af d. 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer og behandling af personoplysninger samt Forordningen om den fri bevægelighed af persondata.

RoyalCasino.com Ltd. indsamler person- og kontaktoplysninger i løbet af registreringsprocessen på RoyalCasino.dk, samt når Spiller bruger de udbudte tjenester og kontakter RoyalCasino.com Ltd.’s Kundeservice. Fra gang til gang indhentes også oplysninger om Spiller fra offentlige kilder eller tredjepartstjenester.

RoyalCasino.com Ltd. indsamler og behandler følgende oplysninger om Spiller:

6.2.1. Ved registrering på RoyalCasino.dk afgiver Spiller en række person- og kontaktoplysninger til RoyalCasino.com Ltd., så som navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, køn, fødselsdato samt CPR-nummer, der er nødvendige for oprettelsen af Spillers Spilkonto. Disse data bruges desuden til etablering og gennemførelse af spil, for betaling og for overførsel af gevinster samt for at informere om relevante markedsføringstilbud fra RoyalCasino Gruppen, i de tilfælde hvor specifikt samtykke hertil er givet af Spiller.

6.2.2. Ved kontakt med RoyalCasino.com Ltd’s Kundeservice kan Spiller blive bedt om at fremsende yderligere oplysninger så som personlig identifikation, billed-ID, bevis for adresse, fuldmagter samt eventuelt bank- og finansoplysninger, der alle indgår i bekræftelsen af Spillers identitet og for at sikre, at RoyalCasino.com Ltd. overholder de juridiske forpligtelser under den udstedte spillicens fra Spillemyndigheden, herunder især Anti-hvidvask, Ansvarligt Spil og bekæmpelse af svindel.

6.2.3. Ved brug af RoyalCasino.com Ltd.’s tjenester vil der ydermere automatisk blive indsamlet oplysninger om, hvordan Spiller interagerer med RoyalCasino.dk og de udbudte spil, Spillers enheder så som model, IP-adresser, browsere og operativsystem, samt login- og bankoplysninger. Disse oplysninger vil udelukkende blive brugt til at give Spiller adgang til spil for rigtige penge, til indsamling af statistik omkring brugen af RoyalCasino.dk, til at personalisere Spillers oplevelse på RoyalCasino.dk samt til direkte markedsføring via email, SMS, push-beskeder, telefonopkald og digitale annoncer på eksterne medier så som Google, Facebook og andre medie-partnere.

6.2.4. RoyalCasino.com Ltd. benytter desuden oplysninger om Spiller fra tredjeparter for at verificere Spillers identitet, sikre krypteret login via enten NemID eller MitID samt for fortsat at udbyde de aftalte tjenester til Spiller på RoyalCasino.dk. Herudover kan RoyalCasino.com Ltd. også gøre brug af tredjeparter i forbindelse med personalisere Spillers oplevelse på RoyalCasino.dk, fremsende markedsførings- og servicemeddelelser samt for eksempelvis opretholde de licensmæssige forpligtelser omkring Ansvarligt Spil ved at benytte selvudelukkelsesdata fra ROFUS, Register over Frivilligt Udelukkede Spillere.

Den ovenstående liste over personlige oplysninger er ikke udtømmende, og RoyalCasino.com Ltd.’s Kundeservice kan anmode om yderligere oplysninger fra Spiller, når det er relevant og nødvendigt for at verificere Spillers Spilkonto eller for fortsat at udbyde tjenester på RoyalCasino.dk.

6.3. RoyalCasino.com Ltd. er forpligtet pr. lov til at behandle alle oplysninger, som Spiller afgiver, eller som selv indhentes, fortroligt. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset og relevant antal medarbejdere i RoyalCasino.com Ltd.

6.4. Personoplysninger vil med nedenstående undtagelser alene blive behandlet af RoyalCasino.com Ltd. i relation til kundeforholdet mellem Spiller og RoyalCasino.com Ltd.. Alle informationer om Spiller lagres på sikre systemer lejet af Bejoynd AB, som af RoyalCasino.com Ltd. er påbudt at videresende data til den danske Spillemyndighed, jævnfør gældende lovgivning. Adgangen til Spillers data for Bejoynd AB er ene og alene med lagring- og rapporteringshensigt på vegne af RoyalCasino.com Ltd.

6.5. RoyalCasino.com Ltd. videregiver ikke dine personoplysninger til eksterne virksomheder uden Spillers eksplicitte tilladelse, jf. alle punkter i denne sektion 6. Spillers personoplysninger bruges kun internt i RoyalCasino.com Ltd., herunder datter- og søsterselskaber, med henblik på at informere Spiller om relevante marketingtilbud fra RoyalCasino Gruppen, som menes at have interesse for Spiller, men kun i de tilfælde hvor Spiller har givet eksplicit samtykke til at modtage markedsføring. Samtykket til markedsføring verificeres i registreringsprocessen via enten NemID eller MitID, og samtykket til markedsføring kan altid trækkes tilbage under Spillers profil på RoyalCasino.dk.

Dog kan RoyalCasino.com Ltd. videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet, eksempelvis i tilfælde af mistanke om svindel, hvidvask eller terrorfinansiering. RoyalCasino.com Ltd. kan også dele personoplysninger med samarbejdspartnere samt andre tredjepart serviceudbydere, herunder men ikke begrænset til analysevirksomheder og revisorer samt til eksterne markedsføringspartnere igennem ikke-personlige og anonyme oplysninger så som cookies, mac-adresser og andre typer ID på Spillers enheder. Disse samarbejdspartnere vil alle agere som databehandlere under den gældende Databehandleraftale mellem parterne og har udelukkende hjemmel til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med klare instrukser fra RoyalCasino.com Ltd. og herved ikke til egne formål.

Nogle samarbejdspartnere kan behandle personoplysninger i lande uden for EU/EØS, som eksempelvis USA. Det juridiske grundlag for internationale data-overførsler er EU’s standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger fra dataansvarlige til databehandlere, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF her.

Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra Spiller. 

6.6. RoyalCasino.com Ltd. opbevarer Spillers data i 5 år efter ophør af Spillers konto, som pr. lovgivning og krav fra Spillemyndigheden.

6.7. De oplysninger, RoyalCasino.com Ltd. har registreret om Spiller, vil være tilgængelige for Spiller. Spiller kan til enhver tid søge om indsigt i de oplysninger, som RoyalCasino.com Ltd. har registreret om Spiller samt søge om at opdatere disse data, ændre samtykke til markedsføring og få data udleveret. Henvendelse herom skal ske til RoyalCasino.com Ltd.’s Kundeservice.

 

7. Regler for Spilkonto

7.1. Efter Spiller har godkendt Betingelser & Vilkår og registreret sig i overensstemmelse hermed inkl. indtastning af CPR-nummer og verificering med enten NemID eller MitID, giver RoyalCasino.com Ltd. adgang til én Spilkonto for Spiller.

7.2. En Spilkonto er personlig, og Spiller må udelukkende handle og deltage i spil på egne vegne, det værende som privatperson, og kun med underholdningsmæssig hensigt. Spiller må ikke deltage på vegne af andre. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af disse Betingelser & Vilkår.

7.3. RoyalCasino.com Ltd. er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for RoyalCasino.com Ltd's kontrol, medfører at kommunikationen til og fra RoyalCasino.com Ltd.’s systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer fra leverandører forhindrer, at spil kan gennemføres.

7.4. Hvis et spil for rigtige penge bliver afbrudt, uanset hvornår i en spilsession, vil alle spilinformationer og placerede indsatser automatisk gemmes, indtil spillet igen åbnes af Spiller hvor muligt. Spiller kan herefter fortsætte spillet fra det punkt, hvor spillet tidligere blev afbrudt. Spil, som ikke er afsluttede af den ene eller anden grund, forbliver uafsluttede i 90 dage, hvorefter spillet annulleres og indsatsen gives til velgørenhed. RoyalCasino.com Ltd. tager alle rimelige skridt for at sikre at et afbrudt spil kan genoptages som beskrevet ovenfor. Hvor dette ikke er muligt grundet en fejl i spillet, annulleres spillet og alle indsatser, hvorefter disse tilbageføres til Spillers Spilkonto. Hvis en Spiller oplever fejl kan Spiller til enhver tid finde uafsluttede spil under ”Min Konto”, og vedkommende kan yderligere kontakte RoyalCasino.com Ltd.’s Kundeservice.

 

8. Lukning af spilkonto

8.1. RoyalCasino.com Ltd. kan til enhver tid og uden varsel lukke en Spilkonto. Igangværende spil afbrydes dog ikke. En lukning kan eksempelvis ske, såfremt Spiller har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin Spilkonto eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder disse Betingelser & Vilkår. RoyalCasino.com Ltd. kan endvidere lukke en Spilkonto, såfremt spillemønster - efter RoyalCasino.com Ltd.’s vurdering - har karakter af spilafhængighed og ikke stemmer overens med det forventede spilleomfang, som blev angivet i registreringsprocessen. Så vidt muligt orienteres Spiller på forhånd om en lukning.

8.2. RoyalCasino.com Ltd. kan til enhver tid, uden forudgående information til Spiller, lukke en Spilkonto, såfremt RoyalCasino.com Ltd. finder dette nødvendigt af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

8.3 Chat og mail hensyn skal til alle tider observeres. Ved alle henvendelser og efterfølgende svar, kommunikerer RoyalCasino.dk med respekt uagtet uenigheder eller opretholdelse af disse Betingelser & Vilkår. Det forventes at Spiller ligeledes kommunikerer med respekt og Spiller forpligter sig til følgende regler der skal overholdes ved enhver kommunikation inklusiv via email og chat:
- Kommuniker med respekt – Brug ikke skadelige, hadefulde, diskriminerende, truende, uanstændige ord og bandeord
- Skriv med respekt – Brug ikke kun store bogstaver da det er det samme som at råbe, ligeledes ikke forkortelser der ikke er respektfulde
- Send med respekt – Skriv eller afsend ikke den samme besked igen og igen

Ved enhver overtrædelse af ovenstående chat- og mailhensyn, kan RoyalCasino.dk tildele en karantæneperiode hvor Spiller ikke vil være berettiget til at modtage svar fra RoyalCasino.com Ltd. Ved gentagne overtrædelser kan RoyalCasino.dk være nødsaget til at lukke en Spilkonto. Ved truende eller skadelig adfærd kan RoyalCasino.dks juridiske afdeling beslutte at melde dette til politiet. Det er RoyalCasino.dk, der til alle tider vurderer og afgør, hvornår en overtrædelse foregår.

8.4. En evt. gen-åbning af en Spilkonto vil finde sted, når forholdene, som har givet anledning til lukningen, ikke længere er til stede. RoyalCasino.com Ltd. er ikke ansvarlig for evt. tab, som følge af lukningen af en Spilkonto.

 

9. Inaktiv konto

9.1. En inaktiv konto er en Spilkonto, hvor der ikke er registreret nogen form for log-ind i en periode, der overstiger 12 på hinanden følgende måneder. RoyalCasino.com Ltd opkræver ikke et administrationsgebyr for en inaktiv konto. Spiller kan genaktivere sin konto ved at logge ind.

9.2. I tilfælde hvor RoyalCasino.com Ltd har suspenderet en Spilkonto, afhænger en evt. udbetaling af midler fra Spilkontoen af udfaldet af den enkelte sag. I sager hvor der er tale om mulig svig og aktivitet som er i strid med disse Betingelser og Vilkår, vil saldoen og Spilkontoen forblive suspenderet, indtil en undersøgelse er tilendebragt.

9.3. I tilfælde af svig udbetales saldoen ikke og sagen meldes til Politiet hvor denne instans ikke allerede er involveret. I tilfælde, hvor der ikke er tale om svig, følges Betingelserne og eventuel udbetaling af saldo på Spilkontoen jævnfør sektionen om "Ophør af Spilkonto".

 

10. Ophør af spilkonto

10.1. Spiller kan til enhver lukke sin spilkonto og opsige de accepterede Betingelser & Vilkår for spil. Dette udføres ved at tage kontakt til RoyalCasino.com Ltd's Kundeservice.

10.2. Det er ikke muligt for RoyalCasino.com Ltd at slette en Spilkonto eller detaljer herpå.

10.3. RoyalCasino.com Ltd kan til enhver tid bringe en spilkonto til ophør med omgående virkning, såfremt der er en rimelig mistanke om, at Spiller har gjort sig skyldig i bonusmisbrug eller forsøg derpå, enten selv eller som del af en gruppe. Her forbeholder RoyalCasino.com Ltd sig retten til:

- efter eget valg at annullere retten til den bonus, der er tildelt Spiller, og eventuelle gevinster fra den bonus

- at inddrage, afvise eller tilbagekalde et bonustilbud fra Spiller

- at blokere en Spillers adgang til særlige tilbud/produkter

- at udelukke Spiller fra alle fremtidige tilbud/produkter

- at bringe Spillers konto til ophør med omgående virkning.

10.4. På baggrund af en vurdering er det alene RoyalCasino.com Ltd der afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af Betingelser & Vilkår samt eventuelle særligt gældende Betingelser & Vilkår.

10.5. RoyalCasino.com Ltd kan opsige nærværende Betingelser & Vilkår med 1 måneds varsel.

10.6. Ved ophør af Spillers konto hos RoyalCasino.com Ltd, lukkes Spilkontoen, og eventuel saldo som ikke er underlagt eventuelle kampagnebetingelser overføres til Spillers bankkonto senest 5 hverdage efter lukningen. Hvor der er igangværende spil på Spilkontoen og disse ikke er afsluttet af Spiller efter anmodning fra RoyalCasino.com Ltd, vil eventuelle indsatser være tabt af Spiller.


11. Spilafhængighed

11.1. Spiller er via disse Betingelser & Vilkår, registreringsprocessen af en Spilkonto, samt Ansvarligt Spil sektionen på RoyalCasino.dk, oplyst om et antal muligheder for at kontrollere og begrænse sit spilforbrug. Dette kan gøres af Spiller for at overvåge Spillers spilforbrug samt for at forebygge og sikre mod spilafhængighed eller mistanke om samme.

Spiller har mulighed for selv at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser på Beløbsgrænser-siden under Min Konto. Disse grænser inkluderer muligheden for at sætte overførselsgrænser til Spilkontoen. Alle begrænsninger kan – indenfor den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af Spiller. En hævet grænse træder først i kræft efter 24 timer, mens en sænket grænse træder i kraft med det samme.

På Beløbsgrænser-siden kan Spiller selv udelukke sig fra spil via sin Spilkonto midlertidigt eller permanent. Ved midlertidig udelukkelse kan Spilkontoen spærres i enten 24 timer via COOL-OFF funktionen eller i en periode på 30 dage. Ved endelig udelukkelse, lukkes Spilkontoen og kundeforholdet ophører. Spiller kan også kontakte RoyalCasino.dks Kundeservice og angive en ønsket COOL-OFF periode.

RoyalCasino.dk henviser yderligere til mulige spørgsmål Spiller bør gennemgå hvis denne har mistanke om spilafhængighed. Disse er tilgængelige på siden Ansvarlighed på RoyalCasino.dk.
Spiller kan endelig lade sig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) ved henvendelse til Spillemyndigheden eller via rofusweb.spillemyndigheden.dk. Ved at afgive samtykke til registrering heri kan Spiller udelukke sig midlertidigt eller permanent fra at spille onlinespil på alle spillesider i Danmark. ROFUS’ logo findes desuden i bunden af vores hjemmeside.


12. Standardvilkår for kampagner

12.1. Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud dog ikke for registrerings- og velkomstbonussen, som er tilgængelige på RoyalCasino.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang, der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige angivne vilkår for bonus.

12.2. I tilfælde af konflikt eller inkonsekvens mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle, relevante, særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

12.3. Den periode, som kampagnen er aktiv i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.

12.4. Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.

12.5. For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye Spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye Spillere' eller et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må Spiller ikke tidligere have åbnet en Spilkonto hos RoyalCasino.com Ltd. Sådanne kampagner kan tillige ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

12.6. Identiteten af enhver Spiller, som deltager i en kampagne afholdt af RoyalCasino.com Ltd., verificeres ud fra et relevant antal af følgende kriterier: navn, CPR-nummer, postadresse, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort, bankkonto eller anden indsendt dokumentation. RoyalCasino.com Ltd. forbeholder sig retten til at anmode om yderligere oplysninger, hvis dette bedømmes som nødvendigt for at sikre at Spiller opfylder kampagne-betingelserne og efterfølgende deltagelse i kampagner.

12.7. Hvis intet andet er angivet i de relevante, særlige kampagnevilkår eller i vilkår for bonus, kan en Spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

12.8. Hvis en Spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter RoyalCasino.com Ltd.’s rimelige vurdering, kan være skadelig for koncernen eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder RoyalCasino.com Ltd. sig ret til at diskvalificere Spiller samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra Spillers Spilkonto eller bonus-konto.

12.9. Medmindre de relevante kampagnevilkår angiver, at det er muligt at deltagelse i en kampagne uden at foretage en indbetaling eller indsats i et spil, så er deltagelse i alle kampagner betinget af, at Spiller har foretaget det angivne minimumsindskud i kampagneperioden og er modtager af tilbuddet.

12.10. Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie "som den er", og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre RoyalCasino.com Ltd. vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. RoyalCasino.com Ltd. forbeholder sig ret til når som helst at udskifte enhver præmie med en eller flere præmier af lignende værdi. Når en Spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør RoyalCasino.com Ltd. alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældende Spillers kontaktoplysninger, men hvis RoyalCasino.com Ltd. ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen inden for 30 dage, efter at præmien er vundet, forbeholder RoyalCasino.com Ltd. sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

12.11. Spiller kan maksimum vinde 2.500 kr. på alle kampagner omhandlende Gratis Chancer på RoyalCasino.dk. Hvis Spiller vinder mere end 2.500 kr. på en Gratis Chancer kampagne, ved opfyldelse af kampagnens andre Betingelser, vil differencen blive udregnet og fratrækkes Spillers Spilkonto. 

12.12. RoyalCasino.com Ltd har intet ansvar i forhold til eventuel betaling af skat af vundne gevinster.

12.13. RoyalCasino.com Ltd kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt, f.eks. på grund af tekniske problemer eller omstændigheder uden for RoyalCasino.dks kontrol.

12.14. RoyalCasino.com Ltd forbeholder sig retten til når som helst at ændre, afbryde eller opsige enhver kampagne med eller uden varsel og uanset grund, inklusiv fejl i teknisk opsætning eller leverandørfejl.


13. Velkomstbonus, Overførselsbonus & Chancer

13.1. Velkomstbonus

13.1.1. Velkomstbonussen er på 100% baseret på spillers første overførsel. Den maksimale Velkomstbonus en spiller kan modtage er 750 kr.

13.1.2. Velkomstbonussen gælder kun for nye spillere, der har oprettet en spilkonto på og efter d. 27. marts 2023, som ikke tidligere har haft en spilkonto hos RoyalCasino.com Ltd. Velkomstbonussen skal aktiveres inden for 60 dage efter oprettelse af en spilkonto.

13.1.3. Velkomstbonussen gælder kun ved spillers første overførsel. Velkomstbonussen kan ikke fordeles over flere eller andre end den første overførsel. En spiller kan kun have én aktiv bonus ad gangen og Velkomstbonus kan ikke sammenlægges eller kombineres med andre overførselsbonusser. For at aktivere en ny bonus skal Betingelser & Vilkår for den bonus, spiller først har indgået, opfyldes eller annulleres.

13.1.4. Velkomstbonussen er personlig og begrænset til en pr. husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet.

13.1.5. Når Velkomstbonussen aktiveres bliver spillerens egne penge låst til bonussen, og den samlede sum kan ikke udbetales, før gennemspilskravet er opnået og Velkomstbonussen frigivet.

13.1.6. Spiller kan til en hver tid anmode om oplåsning af egne penge. Hvis dette og/eller en udbetaling bliver foretaget inden gennemspilskravet for Velkomstbonussen er opfyldt, medfører det at Velkomstbonussen og alle gevinster vundet, mens Velkomstbonussen var aktiv, annulleres og fjernes fra spilkontoen. Spilleren mister retten til fortsat at deltage i Velkomstbonussen (dog er dette underlagt RoyalCasino.com Ltd's skøn).

13.1.7. For at sikre fair spil er et gennemspilskrav på 10x bonusværdien samt 10x spillers overførsel gældende, før Velkomstbonussen frigives. Herefter kan bonussen frit bruges til yderligere spil eller udbetales.

13.1.8. Rigtige penge bruges altid først, herefter evt. bonus-penge.

13.1.9. Alle gevinster vundet mens Velkomstbonussen er aktiv, betragtes som bonus-penge og kan ikke udbetales, førend gennemspilskravet er mødt.

13.1.10. Velkomstbonussen kan kun gennemspilles på spilleautomater, hvor vejningen er 100%. For at udregne gennemspilskravet, skal du dele gennemspilskravet med vejningen. Eksempel: Du overfører 750 kr. til din RoyalCasino.dk spilkonto og modtager din Velkomstbonus på 750 kr. (100% match af det overførte beløb). Du har nu i alt 1.500 kr. at spille for. Før at Velkomstbonussen frigives skal gennemspilskravet mødes: (10 x 750 kr. i bonus + 10 x 750 kr. indskud) = 15.000 kr. Når der er omsat for 15.000 kr. er din Velkomstbonus gennemspillet og frigives på spilkontoen. Det betyder ikke noget hvor meget der satses for pr. spil - det er det samlede krav på 10 x din bonus samt 10 x dit indskud, der skal mødes.

13.1.11.Indsatser på gamble- og bonus features er ikke tilladt under Velkomstbonussen. Gevinster vundet fra gamble- og bonusfeatures vil være ugyldige.

13.1.12. For at sikre fair spil og for at undgå bonus snyd, er en maks. indsatsgrænse på 100 kr. gældende pr. indsats indtil gennemspilskravet er mødt. Hvis Spiller bryder denne grænse anerkender Spiller at bonus og gevinster heraf vil være ugyldige. RoyalCasino.dk er i sin ret til at bruge diskretion i sådanne sager.

13.1.13. Risikofrie spil tæller ikke med i gennemspilskravet og vil betragtes som uregelmæssigt spil og være ugyldige.

13.1.14. Følgende spil må ikke spilles når Velkomstbonussen er aktiv: The Wish Master, Eggomatic, Blood Suckers, Blood Suckers 2, Pimped, Eye of the Kraken, Tower Quest, Jackpot 6000, 1429 Uncharted Seas, Holiday Season, Live Casino spil og Bordspil.

13.1.15. Brud på betingelserne kan resultere i aflysning af eventuelle gevinster.


13.2. Overførselsbonus

13.2.1. En Overførselsbonus har typisk et gennemspilskrav på 10 x bonus + overførsel, før den frigives fra Spillers bonuskonto til pengekonto og evt. kan udbetales. En Overførselsbonus aktiveres oftest ved indtastning af en bonuskode modtaget i et nyhedsbrev eller e-mail, inden udløbsdatoen anført med tilbuddet.

13.2.2. Tilbud om Overførselsbonus er kun gældende for modtageren af nyhedsbrevet/e-mailen, hvori tilbuddet er beskrevet.

13.2.3. Når bonussen aktiveres, bliver spillerens egne penge låst til bonussen, og den samlede sum kan ikke udbetales, før gennemspilskravet er opnået, og Overførselsbonussen frigivet.

13.2.4. Spiller kan til en hver tid anmode om oplåsning af egne penge. Hvis dette og/eller en udbetaling bliver foretaget, inden gennemspilskravet for bonus er opfyldt, medfører det, at bonussen og alle gevinster vundet, mens bonussen var aktiv, annulleres og fjernes fra spilkontoen. Spilleren mister retten til fortsat at deltage i bonussen, dog er dette underlagt RoyalCasino.com Ltd's skøn.

13.2.5. For at sikre fair spil er et gennemspilskrav på 10 x bonus + overførsel gældende, før bonussen frigives. Herefter kan bonussen frit bruges til yderligere spil eller udbetales.

13.2.6. Rigtige penge bruges altid først, herefter evt. bonuspenge.

13.2.7. Alle gevinster vundet mens bonussen er aktiv, betragtes som bonuspenge og kan ikke udbetales, førend gennemspilskravet er mødt.

13.2.8. Overførselsbonussen kan kun gennemspilles på spilleautomater, hvor vejningen er 100%. Andre spiltyper som Roulette, Black Jack og Video Poker bidrager ikke imod gennemspilskravet. For at udregne gennemspilskravet skal man gange gennemspilskravet med vejningen. Eksempel på tilbud om 100% Overførselsbonus: Spiller overfører 200 kr. til sin RoyalCasino.dk spilkonto og modtager en Overførselsbonus på 200 kr. (100% match af det overførte beløb). Spilleren har nu i alt 400 kr. at spille for. Før at bonussen frigives skal gennemspilskravet mødes: (10x 200 kr. + 10x 200 kr.) = 4.000 kr. Når der er omsat for 4.000 kr., er bonussen gennemspillet og frigives på spilkontoen. Det betyder ikke noget, hvor meget der satses for pr. spil - det er det samlede krav på 10 x bonus + overførsel, der skal mødes.

13.2.9. Indsatser på gamble- og bonus features er ikke tilladt under Overførselsbonussen. Gevinster vundet fra gamble- og bonusfeatures vil være ugyldige.

13.2.10. For at sikre fair spil og for at undgå bonus snyd, er en maks. indsatsgrænse på 100 kr. gældende pr. indsats indtil gennemspilskravet er mødt. Hvis Spiller bryder denne grænse anerkender Spiller at bonus og gevinster heraf vil være ugyldige. RoyalCasino.dk er i sin ret til at bruge diskretion i sådanne sager. 

13.2.11. Risikofrie spil tæller ikke med i gennemspilskravet og vil betragtes som uregelmæssigt spil.

13.2.12. Følgende spil må ikke spilles når Overførselsbonussen er aktiv: The Wish Master, Eggomatic, Blood Suckers, Blood Suckers 2, Pimped, Eye of the Kraken, Tower Quest, Jackpot 6000, 1429 Uncharted Seas, Holiday Season, Live Casino spil og Bordspil.


13.3. Chancer

13.3.1. Hvis en Spiller har fået tilbud om Chancer, skal Spilleren blot logge ind på sin Spilkonto med enten NemID eller MitID og åbne det pågældende spil for rigtige penge, hvorefter antallet af Chancer vil starte automatisk. Starter det ikke automatisk, bedes Spiller rette henvendelse til RoyalCasino.com Ltd's Kundeservice.

13.3.2. Hvis en Spiller har modtaget en bonuskode, skal denne indtastes for at aktivere de Chancer, hvorefter de vil starte automatisk på spillet, hvortil Spiller har fået dem tilbudt. Spillet skal åbnes for rigtige penge, da gevinster for Chancer ikke kan gives ud på spil for sjov.

13.3.3. Chancer skal aktiveres inden for den tidsramme angivet med tilbuddet. Sker det ikke, vil tilbuddet om Chancer gå tabt. RoyalCasino.com Ltd kan i nogle tilfælde vælge at gen-aktivere tilbuddet om Chancer, selvom tidsrammen er udløbet.

13.3.4. Det maksimale beløb, inkl. gevinster vundet med gevinster fra de Chancer er 2.500 kr. Alle Chancer er underlagt et gennemspilskrav på 10 gange værdien. Eksempel: Gennemspilskrav pr. free spin til en værdi af 1 kr. = 10 kr. uanset gevinster vundet heraf. 

13.3.5. For at sikre fair spil og for at undgå bonus snyd, er en maks. indsatsgrænse på 100 kr. gældende pr. indsats på spil indtil gennemspilskravet er mødt. Hvis Spiller bryder denne grænse anerkender Spiller at bonus og gevinster heraf vil være ugyldige. RoyalCasino.com Ltd er i sin ret til at bruge diskretion i sådanne sager.

13.3.6. Risikofrie spil tæller ikke med i gennemspilskravet og vil betragtes som uregelmæssigt spil og være ugyldige.

13.3.7. Brud på betingelserne kan resultere i aflysning af eventuelle gevinster.

 

14. Beløbsgrænser

14.1. Spiller kan under 'Min Konto', fastsætte beløbsgrænser på overførsler fra bankkonto til Spilkonto pr. dag, uge og måned. Vi anbefaler brugen af beløbsgrænser med det samme efter registrering for at kontrollere forbruget fra starten af.

14.2. En beløbsgrænse kan til enhver tid forhøjes eller sænkes af Spiller, hvis ikke en anmodning allerede er foretaget forinden. En forhøjet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse vil træde i kraft med det samme. Her skal Spiller være opmærksom på, at sænkning af en beløbsgrænse kan gøre, at Spiller ikke kan spille videre, hvis den grænse allerede er nået inden for de sidste løbende 24 timer.

14.3. RoyalCasino.dk kan efter en samlet vurdering til enhver tid fastsætte individuelle grænser for overførsler for den enkelte Spiller, såfremt RoyalCasino.com Ltd vurderer, at det ud fra den pågældende Spillers spilmønster eller andre årsager er nødvendigt.

14.4. Alle beløbsgrænser kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af RoyalCasino.com Ltd.

 

15. Klager og uoverensstemmelser

15.1. Såfremt en Spiller ønsker at klage vedrørende RoyalCasino.com Ltd, skal denne rettes til RoyalCasino.com Ltd's Kundeservice

15.2. En klage skal indeholde:

- tydelig information om, at der er tale om en klage

- tydelige og utvetydige oplysninger om klagen

- alle relevante oplysninger, der har givet anledning til klagen

Klagen kan afvises hvis ikke ovenstående opfyldes.

15.3. Er klagen ikke afgjort indenfor 14 dage, vil Spiller blive informeret om, hvornår en afgørelse kan forventes.

15.4. Personlige henvendelser er ikke muligt, og medarbejderne i Royal Casino Aarhus er ikke i stand til at besvare klager. 


16. Fortrydelsesret

16.1. Der gælder for køb af spil foretaget på RoyalCasino.com Ltd's casinoer ingen fortrydelsesret. Købte spil kan derfor ikke annulleres.